Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 day, 17 hours ago, 08/12/2022

Chém Giết Yêu Ma, Ta Có Thể Rút Ra Khí Huyết (Trảm Sát Yêu Ma, Ngã Năng Trừu Thủ Khí Huyết) - 斩杀妖魔, 我能抽取气血

Convert Trung Quốc Web Novel 103 chapters 371075 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Thụy Giác Bất Hội Bàn

Thế giới này có yêu, có quỷ, tay hái Tinh Thần, quyền phá núi sông, tu sĩ đại năng. . . Hết thảy đều không còn là truyền thuyết.Tần Thủ xuyên qua này phương thế giới, chém giết sinh linh liền có thể mạnh lên.Hồng trần cuồn cuộn, hắn chỉ muốn đắc đạo trường sinh, bởi vậy hắn hết ngày dài lại đêm thâu đao chém yêu ma quái dị, cố gắng trở nên càng mạnh.Ngươi chém giết u hồn, rút ra một nửa Quỷ thần khí huyết, ngươi thực lực tăng lên.Ngươi chém giết hồ yêu, rút ra một nửa Yêu thần khí huyết, ngươi thực lực tăng lên.. . .Chờ hắn bỗng nhiên thu tay, mới phát hiện bản thân đã sớm chém ra vô địch, trường sinh tiêu dao.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

   Ebook Generate

   epub Chém Giết Yêu Ma, Ta Có Thể Rút Ra Khí Huyết (Trảm Sát Yêu Ma, Ngã Năng Trừu Thủ Khí Huyết) - 斩杀妖魔, 我能抽取气血
   #1-#680.5 mb
   mobi Chém Giết Yêu Ma, Ta Có Thể Rút Ra Khí Huyết (Trảm Sát Yêu Ma, Ngã Năng Trừu Thủ Khí Huyết) - 斩杀妖魔, 我能抽取气血
   #1-#680.76 mb
   azw3 Chém Giết Yêu Ma, Ta Có Thể Rút Ra Khí Huyết (Trảm Sát Yêu Ma, Ngã Năng Trừu Thủ Khí Huyết) - 斩杀妖魔, 我能抽取气血
   #1-#680.81 mb