Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
Dịch
5336 chapters
Chương 5349

Chàng Rể Quyền Thế

Convert
2700 chapters
Chương 2700 : Liên tục việc vui

Cửu Luyện Quy Tiên - 九炼归仙

Convert
4066 chapters
Chương 38 : Trùng hợp cùng kế hoạch

Luân Hồi Lạc Viên - 轮回乐园

Convert
496 chapters
Chương 10 : Đột phá

Bắc Âm Đại Thánh - 北阴大圣

Convert
725 chapters
Chương 729 : Thoát ly ánh mắt

Hoang Đản Thôi Diễn Du Hí - 荒诞推演游戏

Convert
1018 chapters
Chương 1060 : Thượng đế, cái này cũng thế đạo gì?

Tòng Chấp Giáo Hoàng Mã Khai Thủy (TỪ LÀM HUẤN LUYỆN VIÊN REAL MADRID BẮT ĐẦU) - 从执教皇马开始

Convert
986 chapters
Chương 988 : : Chân tướng

Một Tiền Thượng Đại Học Đích Ngã Chích Năng Khứ Đồ Long Liễu (Không Có Tiền Lên Đại Học Ta Chỉ Có Thể Đi Đồ Long) - 没钱上大学的我只能去屠龙了

Convert
1221 chapters
Chương 1226 : Severalls bệnh viện

Harry Potter Chi Luyện Kim Thuật Sư - 哈利波特之炼金术师

Convert
701 chapters
Chương 701 : Vương cung chiến đấu

Anh Hùng Vô Địch Chi Kỵ Sĩ - 英雄无敌之骑士

Convert
117 chapters
Chương 116 : Hành giả Võ Tòng lôi âm trấn tà!

Cẩu Tại Dị Giới Thành Vũ Thánh - 苟在异界成武圣

Convert
118 chapters
Chương 118 : Nội Niệm cảnh giới

Ngã Hữu Vũ Đạo Chúc Tính Bản - 我有武道属性板

Dịch
11 chapters
Chương 11: Sự thật về tôi trong game.

Level 99 Villainous Daughter

Raw En
342 chapters
GNU Ch 126 Part 1 – Plague (I)

Greetings, Ninth Uncle

Raw En
2802 chapters
– Chapter 2798, As Good As Mine

Martial Peak

Convert
609 chapters
Chương 71 : Ăn bài vấn đề

Hãn Yêu (Hung Hãn Tiền Vệ Trụ) - 悍腰

Convert
129 chapters
Chương 134 : Nhất Trạo Xuân Phong Nhất Diệp Chu, Vạn Khoảnh Ba Trung Đắc Tự Do

Đại Đạo Thiều Hoa - 大道韶华

Convert
1953 chapters
Chương 1956 : Ta có chứng cứ! Người vật vô hại! Nguyên lai thằng hề lại là chính ta? !

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo - 全属性武道

Convert
1450 chapters
Chương 1423 : Tràn lan ra linh dị

Khủng Bố Phục Tô (Thần Bí Phục Tô) - 恐怖复苏

Convert
3472 chapters
Chương 3489 : Vương Thanh Sơn nhắc nhở

Thanh Liên Chi Đỉnh - 青莲之巅

Convert
1878 chapters
Chương 221 : Cha, ta chọn

Cấm Khu Chi Hồ - 禁区之狐

Convert
191 chapters
Chương 194 : Long chúc lại tôn quý, cũng không thể cản con đường của ta(lỗi chữ)

Đương Bất Thành Chuế Tế Tựu Chích Hảo Mệnh Cách Thành Thánh (Ở Rể Không Thành Đành Phải Mệnh Cách Thành Thánh) - 当不成赘婿就只好命格成圣

Convert
1142 chapters
Chương 1187 : Người thứ nhất Tinh Tú

Nhân Đạo Đại Thánh - 人道大圣

Raw En
90 chapters
Reincarnated into a Game as the Hero’s Friend - Chapter 90

Reincarnated into a Game As the Hero’s Friend

Raw En
127 chapters
MSRV Ch 43 Part 2 – Moving In (II)

My Son is a Reborn Villain

Raw En
49 chapters
A Girl Who Was Told "You Have No Talent" Turned Out To Be A Talented Monster - Chapter 27.1

A Girl Who Was Told “You Have No Talent” Turned Out To Be A Talented Monster

Dịch
181 chapters
Chương 183: Chương 183

Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Dịch
98 chapters
Chương 98: 98: Ta Yêu Ngươi Tiêu Chấn Diệp

Phế Đế Vi Phi

Convert
854 chapters
Chương 870 : Đại Vu thí luyện sơ khuy môn kính

Tổng Võng Vu: Từ Azeroth Ăn Đến Sơn Hải Kinh (Tống Võng Đích Vu: Tòng Ngả Trạch Lạp Tư Cật Đáo Sơn Hải Kinh) - 综网的巫:从艾泽拉斯吃到山海经

Convert
984 chapters
Chương 75 : Đầu hàm phóng ra

Quang Quái Lục Li Trinh Thám Xã - 光怪陆离侦探社

Convert
936 chapters
Chương 934 : Khấu tạ tôn giả

Trọng Sinh Phi Dương Niên Đại - 重生飞扬年代