Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
Convert
430 chapters
Chương 431 : Thánh Nhưỡng điện

Ta Đem Chôn Cất Chúng Thần (Ngã Tướng Mai Táng Chúng Thần) - 我将埋葬众神

Convert
1124 chapters
Chương 1131 : Cờ, từ Bạch quật hạ đến Hư Không đảo!

Ngã Hữu Nhất Thân Bị Động Kỹ - 我有一身被动技

Convert
211 chapters
Chương 211 : : Bầu trời chỗ sâu phủ xuống lực lượng!

Ác Mộng Xâm Nhập: Ta Biến Thành Quái Vật! (Mộng Yểm Xâm Tập: Ngã Biến Thành Liễu Quái Vật!) - 梦魇侵袭: 我变成了怪物!

Convert
278 chapters
Chương 270 : Á không gian sào huyệt hôm nay vẫn ấm áp (text xấu)

Thâm Hải Dư Tẫn (Tro Tàn Biển Sâu) - 深海余烬

Convert
488 chapters
Chương 500 : Từ chối, bán ra

Đê Điều Tại Tu Tiên Thế Giới (Điệu Thấp Tại Tu Tiên Giới) - 低调在修仙世界

Convert
1125 chapters
Chương 1132 : Hộ giới trận chiến cuối cùng (bảy)

Tiên Mộc Kỳ Duyên - 仙木奇缘

Convert
1179 chapters
Chương 1150 : cảnh hoa (hạ)

Chuế Tế - 赘婿

Convert
397 chapters
Chương 410 : Địa Hạ chi thành

Ta Có Thể Xem Xét Nhân Vật Thuộc Tính (Ngã Năng Tra Khán Nhân Vật Chúc Tính) - 我能查看人物属性

Convert
549 chapters
Chương 549 : Ăn quả đắng Chính Nghĩa chi chùy

Ta Chính Là Thần! (Ngã Tựu Thị Thần!) - 我就是神!

Convert
598 chapters
Chương 604 : Kỳ Điểm thành địa điểm cũ (text xấu)

Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật (Giá Du Hí Dã Thái Chân Thực Liễu) - 这游戏也太真实了

Dịch
156 chapters
Chương 152

Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Dịch
94 chapters
Chương 94: 94: Nếu Tôi Thích Emem Có Chấp Nhận Không

Yêu Phải Tổng Tài Ác Ma

Dịch
3 chapters
Chương 1

Tsumetai Kokou no Tenkousei wa Houkago, Aikagi Mawashite Ama Dereru

Dịch
2 chapters
Nhật kí của Elma

Elma

Convert
532 chapters
Chương 580 : Chủ tịch trợ lý tới

Tài Vụ Tự Do Làm Sao Bây Giờ (Tài Vụ Tự Do Liễu Chẩm Yêu Bạn) - 财务自由了怎么办最新章节

Convert
715 chapters
Chương 755 : Tạo phúc vạn dân

Ta Có Một Tòa Tùy Thân Nông Trường (Ngã Hữu Nhất Tọa Tùy Thân Nông Tràng) - 我有一座随身农场

Dịch
81 chapters
Chương 81: Ngươi Vui Cái Đ** Gì Thế...

Nise Seiken Monogatari ~Osananajimi no Seijyo wo Uttara Mitsidure ni Sareta ~

Convert
944 chapters
Chương 1020 : Không gian dị động

Kỵ Sĩ Hành Trình (Kỵ Sĩ Chinh Trình) - 骑士征程

Convert
393 chapters
Chương 401 : Cái kết của nhà thơ

Món Nợ Bất Tận (Vô Tẫn Trái Vụ) - 无尽债务

Convert
1844 chapters
Chương 1848 : Tam sinh lan nhân, tuyết lạc quang kiều

Xích Tâm Tuần Thiên - 赤心巡天

Raw En
129 chapters
MSRV Ch 44 Part 1 – Living Together (I)

My Son is a Reborn Villain

Raw En
4 chapters
The Pain of an Inferior: A Blistering Love Comedy That Begins After a Broken Heart - Chapter 4

The Pain of an Inferior: A Blistering Love Comedy That Begins After a Broken Heart~

Dịch
89 chapters
Chương 89: Ngoại truyện 9

Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

Dịch
14 chapters
Chương 14

A Sword Master Childhood Friend Power Harassed Me Harshly, So I Broke Off Our Relationship And Make A Fresh Start At The Frontier As A Magic Swordsman.

Convert
40 chapters
Chương 40 : Canh thịt gia gia, Thường gia gia

Đại Minh Đạo Y - 大明道医

Convert
766 chapters
Chương 764 : Trạm Lư Kiếm kiếm chủ

Hảo Hữu Tử Vong: Ngã Tu Vị Hựu Đề Thăng Liễu - 好友死亡:我修为又提升了

Convert
135 chapters
Chương 140 : Đứa Ngốc Đứa Ngốc, Sư Tỷ Ta Hiểu

Đại Đạo Thiều Hoa - 大道韶华

Convert
470 chapters
Chương 472 : Thượng Thác Thân, Tư Dục Tà

Trạch Nhật Phi Thăng - 择日飞升

Convert
405 chapters
Chương 435 : Lượng hắn không dám

Đại Ngụy Phương Hoa - 大魏芳华

Convert
999 chapters
Chương 1000 : Vũ trụ gửi thư

Tu Chân Đại Công Nghiệp Thời Đại - 修真大工业时代