Ebook được cập nhật 2 lần 1 tuần
Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.

PRIVACY & TERMS OF USE - ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Truyện được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, mục đích cuối cùng là tạo ebook cho mọi người lưu trữ hoặc đọc hoàn toàn miễn phí Ebook được tạo có định dạng Epub, mobi, azw3, vì tài nguyên có hạn nên chúng tôi chưa thể tạo file pdf, nếu bạn cần file pdf thì liên hệ với chúng tôi dmca.gettruyen [@] gmail.com

External links - Link ngoài

Mặc dù chúng tôi luôn muốn sử dụng những link ngoài chất lượng, an toàn và phù hợp với điều khoản bảo mật của GetTruyen, bạn nên cẩn thận mỗi khi click một link ra ngoài GetTruyen. Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả những link ngoài trên GetTruyen đều an toàn dù chúng tôi luôn cố gắng làm điều đó. Although this website only looks to include quality, safe and relevant external links users should always adopt a policy of caution before clicking any external web links mentioned throughout this website. The owners of this website cannot guarantee or verify the contents of any externally linked website despite their best efforts. Users should therefore note they click on external links at their own risk and this website and it's owners cannot be held liable for any damages or implications caused by visiting any external links mentioned.

DMCA Compliance

Nếu bạn có phàn nàn gì về nội dung hoặc bất cứ vấn đề gì tại GetTruyen, như vấn đề bản quyền, nội dung không được cho phép, vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại địa chỉ dmca.gettruyen [@] gmail.com Nội dung email gồm
  • Link truyện của bạn
  • Link truyện của chúng tôi
  • Thông tin liên quan xác bạn là chủ sở hữu nội dung này
Từ những thông tin trên chúng tôi mới có cơ sở gỡ truyện. We want to ensure that the content that we host can be re-used by other users without fear of liability and that it is not infringing the proprietary rights of others. However, we also recognize that not every takedown notice is valid or in good faith. For more information on what to do if you think a DMCA notice has been improperly filed, you may wish to consult the Chilling Effects website. If you are the owner of content that is being improperly used without your permission, you may request that the content be removed under the DMCA. To make such a request, please contact us via our email address dmca.gettruyen [@] gmail.com. Before filing a DMCA claim, you also have the option of sending a notice via our email address dmca.gettruyen [@] gmail.com.