Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 day, 17 hours ago, 08/12/2022

Tự Cầu Ngô Đạo - 自求吾道

Convert Trung Quốc Web Novel 380 chapters 1609293 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Tần Lạc Ca

Hỗn độn sơ khai, Hồng Mông khí tán, hóa Cửu Thiên Thập Địa. Thiên địa bắt đầu, vạn vật sinh sôi. Nhưng thiên địa có linh, hoặc nhân loại, hoặc quỷ quái, hoặc tinh linh. . . Đoạt khí vận đại thành người, đứng hàng thiên địa chi đỉnh.Cửu thiên liệt cửu đại thiên quân, chia làm Đông Phương Thương Thiên, Đông Bắc Biến Thiên, Bắc Phương Huyền Thiên, Tây Bắc U Thiên, Tây Phương Hạo Thiên, Tây Nam Chu Thiên, Nam Phương Viêm Thiên, Đông Nam Dương Thiên cùng Trung Ương Quân Thiên. Thập địa trình mười vị Nhân Hoàng, lần lượt là Hoan Hỉ Địa, Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, Diễm Tuệ Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Vân Địa, Cực Nan Thắng Địa.Cửu thiên xem thập địa là hạ giới dân đen, hành thiên chi quyền lực, phạt bất luận cái gì mưu toan bất kính đạo chích. Thập địa coi cửu thiên là trói địa chi khung, muốn phá thiên mà đứng. Vì vậy thiên quân lâm địa, Nhân Hoàng đạp thiên, cuối cùng thành tuyên cổ bất biến số mệnh.

***

Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng cách:

- Vote truyện 5*, tải đọc Offline, theo dõi, bình luận, tặng phiếu đề cử.

- Donate cho Converter qua MoMo, ZaloPay: 0984090956

HOẶC Vietcombank: 0081001176822 Nguyen Van TiepCảm ơn các đạo hữu rất nhiều!

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

      Ebook Generate